Kuyu Loglar?Tekniğiyle Yeraltının Keşfi
Eylül 2002  / 515 Syf.
Fiyat? 35 TL
PEKLINE ENERJ?Ltd.
Yalcin Pekiner@pekline.com
90 532 162 93 47
 

KITAP HAKKINDA

Petrol, doğalgaz, su, sıcak su ve maden arama, köpr?ve baraj yapım? çevre koruma, zemin etüd? depremsellik araştırma ve jeolojik bilgi toplama veya hangi sebeple açılmış olursa olsun, bir kuyudan bilgi toplamanın ve bu bilgileri saklayabilmenin en önemli yollarından biri kuyu loglarıdır. Açılan kuyunun geçtiği formasyonların özelliklerinin sürekli ve doğal koşullarda kayd?kuyu loglarıyla yapılır.

Bu kayıtlar, yeraltının değerlendirilerek yeralt?zenginliklerinin ortaya çıkarılmasın?ve ilerideki kuşaklara yeraltıyla ilgili bilgi aktarmay? sağlar. Ülkemizin sık sık deprem felaketi yaşamas? yeraltının çok iyi değerlendirilmesi gereğini de ortaya koymuştur. Kitaptaki metodlar bu amaca yönelik kullanıldığında yer altının her yönden araştırılmasın? da sağlamaktadır. Doğalgaz ve petrolün nasıl bulunduğunu öğrenmek isteyen ve bu konuyla ilgili eğitim alanlar için hazırlanmış olan bu kitapla yeraltın?keşfedeceksiniz. (Bu kitap, Tübitak tarafından yayınlanan Bilim ve Teknik Dergisi'nin Kasım 2002 sayısında 'Yayın Dünyas? bölümünde okuyucularına tanıtılmıştır.)

Konu Başlıklar?/b>
Kuyu Değerlendirme
Yerüst?ve Yeraltında Ortam
Rezistivite Loglar?/td>
Radyoaktif Gözeneklilik Ölçüm?/td>
Akustik Loglar
Doğal Olguların Ölçülmesi
Kuyu Çapının Ölçülmesi
Tabaka ve Eğim Yönünün Bulunmas?/td>
Tatl?Su Formasyonlarda Doygunluk
Kuyu Görüntüleme
Log Yorumu
Yer Mekaniği
The table is omega uk matched with gold inlaid numerals uk replica watches and time markers, as well as a wide rod-shaped hour fake watches and minute hands. The date display window is set replica watches at 3 o'clock.